C4D File Format - Cinema 4D Model File

BLEND File Format - Blender 3D File

POV - Persistence of Vision File

DBM File - DAZ Brick Material File Format

Formát souboru MP - Maya PLE Project File

Formát souboru STP

3DM

B3D - Blitz3D Entity Model File

MB - Maya Binary File Format

DRC - Google Draco File Format

E57 - datový formát Lidar Point Cloud

USD - Univerzální formát popisu scény

USDZ - formát ZIP s univerzálním popisem scény

ASE - Autodesk ASCII Scene Export File

X - Formát souboru DirectX 2.0

FBX - Formát souboru 3D FilmBox

GLTF - Formát souboru přenosu GL

JT - formát souboru Jupiter Tessellation

PLY - Polygon 3D File Format

3MF

GLB

3D2 - CAD-3D 2.0 File Format

Formát souboru 3DS

AMF - Aditivní výrobní soubor

DAE - Digital Asset Exchange File Format

IPT - Autodesk Inventor Part File

Formát souboru MA

Formát souboru OBJ

Formát souboru PRC

RVM - AVEVA PDMS Project File

Formát souboru STEP

U3D - Univerzální 3D formát souboru

Formát souboru VRML

X3D - 3D obrazový soubor