CAT File Format - Windows Catalog File

DESKTHEMEPACK File Format - Windows 10 Desktop Theme Pack File

HTT File Format - Hypertext Template

ANI File Format - Windows Animated Cursor

ICNS File Format - macOS Icon Resource

MANIFEST File Format - Windows Application Manifest File

REG File Format - Windows Registry File

REGTRANS-MS File Format - Registry Transaction Log File

RMT File - Router Firmware File Format

SHSH2 File - iOS SHSH Blob File Format

ADM File - Administrative Template File Format

ADMX File - Group Policy Administrative Template File Format

CPG файлов формат - ESRI файл с кодова страница

HDMP файл – Windows Heap Dump файлов формат

MDMP файл – Windows Minidump файлов формат

AML файл – ACPI машинен езиков файл

ETL файлове – регистрационен файл за проследяване на събития на Microsoft

ASV файл – Adobe Photoshop селективен цветен файл

INS - файл с интернет настройки

LNK - файлов формат за връзка

TMP - временен файлов формат

SCR - Windows скрийнсейвър файл

DRV - Windows драйвер на устройство

SYS - системен файлов формат

DMP - MemoryDump файлов формат

INI - формат на начален файл

CAB - Windows Cabinet File

CFG - файлов формат

CPL - Файл на контролния панел

DLL - библиотека с динамични връзки