RDLC – Език за дефиниране на отчет от страна на клиента

RPL - Оформление на страницата на отчета

RDL - Езиков файл за дефиниране на отчет

MAR – файл с отчети на Microsoft Access

RPT - Crystal Reports файл