PUZ файл – пакетиран файл на издател

PUB - Какво е .pub файл?