CJS файл - файл с CommonJS код

EXP File Format - Symbols Export File

HPP File Format - C++ Header File

RB File Format - Ruby Source Code File

CSX File Format - Visual C# Script

Jav File Format - Java Source File

VCPROJ File Format - Visual C++ Project File

C3 File Format - C3 Source Code

CC File Format - C++ Source Code File

4th File - Forth Language File Format

GMD File - Game Maker Program Code File Format

NX File - LowRes NX Application File Format

CAF File Format - CryENGINE Character Animation File

AFPHOTO File - Affinity Photo Document File Format

ASVF файл – архивен файлов формат на Asphyre Sphinx

AU3 файл – AutoIt v3 скриптов файлов формат

ASC файл – файлов формат на Adobe ActionScript

AS2PROJ – FlashDevelop ActionScript 2 файлов формат на проекта

AS3PROJ – Файлов формат на проекта FlashDevelop ActionScript 3

ALB файл – Алфа пет библиотечен файлов формат

ACD файл – RSLogix 5000 програмен файлов формат

ADS файл – Ada спецификационен файлов формат

AGI файл – файлов формат на интерфейса на Asterisk Gateway

AIA файл – файлов формат на проекта на MIT App Inventor

AIDL файл – езиков файл за дефиниране на интерфейс на Android

Unity File – Unity Scene File

INC файлово разширение - Какво е INC файл?

YPR - BYOB файлов формат на проекта

RBXM – Ruby Javascript файл

Файлов формат PYD - динамичен модул на Python

PYI файлов формат - дефиниция на Python интерфейс

PYM файлов формат - PYM Macro Preprocessor File

PYW файлов формат - Python GUI изходен файл

PYX файлов формат - файл с изходен код на Pyrex

IN файлов формат - Autoconf входен файл

SCRIPT - файл с общ скрипт

SCM файлов формат - файл с изходен код на схема

SCALA - файл с изходен код на Scala

RST файлов формат - реструктуриран текстов файл

ML файлов формат – ML файл с изходен код

MM файлов формат - Objective-C++ изходен файл

HAML файлов формат – Haml файл с изходен код

DIFF файлов формат

Файлов формат GROOVY

CMAKE файлов формат

ASI файл – алфа пет променлив файлов формат

ASM файлов формат – файлов формат на изходния код на асемблерния език

AWK файлов формат – AWK скрипт файл

CXX - файл с изходен код на C++

Файлов формат EGG – файл за разпространение на Python

EX файлов формат – файл с изходен код на Euphoria

NUPKG файл – NuGet пакетен файл

RBXL файл – Roblox Location File

APKS файл – архив на набор от APK

XSD файлов формат – файл с дефиниция на XML схема

AML файл – Microsoft Assistance Markup Language File

ABC – файл с байтов код на ActionScript

ANE – Adobe AIR Native Extension

APA – Архив на проекта за разработка на RSView

NUT - Езиков файл на Squirrel

HTA – HTML файлове с приложения

ERB – езиков файл на eRuby

MRC – Езиков файл за mIRC скрипт

ICI - езиков файл за програмиране

Файлов формат на IPR – проектен файл IntelliJ IDEA

LGO файлов формат – файл с инструкции за лого

LUA - Езиков файл за програмиране

PDE – Обработващ файл на средата за разработка

R - Езиков файл за програмиране

TCL - Инструмент и езиков файл

RS - Файл за програмиране на Rust

AS - ActionScript файлов формат

GO - Gоlаng файлов формат

TS - TyрeSсriрt файлов формат

VBS - файл със скрипт на Visual Basic

G4 - ANTLR кодов файл

PL файл – файлов формат на Perl скрипт

CONFIG - конфигурационен файл

RES – C++ компилиран ресурсен скрипт

ADDIN – файл с дефиниция на добавка на Visual Studio

APPX - Какво е APPX файл?

appxbundle - Какво е APPXBundle файл?

APPXUPLOAD - Какво е .appxupload файл?

APS - файл с ресурси на Visual C++

MSIX - Какво е MSIX файл?

PAS - Изходен файл на Delphi Unit

HS – Файлов формат на Haskell скрипт

JSP – файлов формат на страници на Java сървър

JSPF – файлов формат на JSP фрагмент

Файл за програмиране на език C - C

CD – файл с диаграма на класове на Visual Studio

ARSC – Файл с таблица с ресурси на пакет за Android

Клас – Файлов формат на Java клас

CPP – файл с изходен код на C++

CS - CSharp кодов файл

CSPROJ

Dart файлов формат

H - C/C++ формат на заглавен файл

HH – C++ формат на заглавния файл

JAR - Java архивен файлов формат