FDF файлов формат - Какво е FDF файл?

PDF/A файлов формат

PDF/E файлов формат

PDF/UA файлов формат

PDF/VT файлов формат

PDF/X файлов формат

XFDF файлов формат - какво е XFDF файл?