USR файлов формат - Lowrance GPS файл с данни

LAS - Lidar LASer файлов формат

LAZ – Компресиран LIDAR файл за обмен на данни

CSF файл – файлов формат на GeoMedia Coordinate System

LAN файл - ERDAS LAN файлов формат

DIX файл – DIVA-GIS файлов формат за експортиране

MSD файл – файлов формат за дефиниция на картографска услуга

3DC файл – файл за изграждане на iGO 3D

AXE файл – файлов формат на карта на AutoRoute

MID File - MapInfo Interchange File Format

MIF File - MapInfo Interchange File Format

CXF File - Coordinates Export Format

OSC - OpenStreetMap Change File Format

PMF File - ESRI Published Map File Format

GSM File- MapViewer Project File Format

GST File- MapInfo Geoset File Format

PTM File - MapPoint Map File Format

MPK File - ArcGIS Map Package File Format

MXD File - ArcGIS Map Document File Format

NMC - Navitel Map File

DT0 File - DTED Level 0 File Format

DT1 File - DTED Level 1 File Format

DT2 File - DTED Level 2 File Format

MXT File - ArcGIS Map Template File Format

AVL - ArcView Legend File

WLX File- MapSource Web Link File Format

WOR File- MapInfo Workspace File Format

3DL File - iGO Landmark File Format

Файлов формат GMAP – файл с карта на Garmin

Файлов формат FIT - файл за активност на Garmin

FMW File - FME Workbench File Format

TCX файлов формат – XML файл на център за обучение

TFRD File - Tape Image Format Requirements Document File

MPS файлов формат - Pocket Streets Map File

3D - файл Survex 3D Cavern

3DD - ArcGlobe документ

ADF - ESRI ArcInfo формат на двоична мрежа

APL – файл със слой на ArcPad

APR – файл на проекта ArcView

GLB - STK глобус файл

IMG - файл с карта на Garmin

ATX – ArcGIS атрибутен индексен файл

AUX - спомагателен файл

DEM – Файл с цифров модел на релефа

DIV - Файл на проекта DIVA-GIS

EMBR - Spatial Geodatabase File Format

ETA – файл с маркер на Google Земя

NM2 - файл с карта на Navitel

SAF File - Street Atlas USA Map File Format

SBN - Двоичен файл с пространствен индекс на ESRI

SDF File - Spatial Data Format File

SP3 - NGS SP3 файл

SSF - файл със стандартен формат за съхранение на Trimble

DLG - Shapefile Shape Index Format

GPKG – файлове с формат на GeoPackage

SHX - Shapefile Shape Index Format

NTF - файлове с национален формат за прехвърляне

LOC – файлов формат за GPS местоположение

QGD – Sqlite база данни на проекта QGIS

QGZ – Компресиран проект за квантов ГИС

S57 - файл с електронни навигационни карти

E00 – файлов формат за обмен на ArcInfo

FileGDB - ESRI File Geodatabase Format

GeoJSON – базиран на JSON географски файлов формат

GML – Файлов формат на географски език за маркиране

GPX – файлов формат за обмен на GPX

KML – Keyhole Markup Language

KMZ – KML архивиран файлов формат

OSM - OpenStreetMap файлов формат

QGS - файлов формат на проекта QGIS

QLR - файл с дефиниция на слой QGIS

QML – QGIS стилов файлов формат

SHP - ESRI Shapefile