CHR файлов формат - Borland набор от знаци

ODTTF File - Obfuscated OpenType Font File Format

GXF File - General CADD Pro Font File Format

WOFF2 File - Web Open Font Format 2.0 File

ETX - TeX Font Encoding File Format

VLW - Processing Font File Format

MFX файл – Maxis Font File Format

Тип 1 – PostScript шрифтове тип 1

BDF – Glyph Bitmap Distribution Format

TTC – файлов формат за колекция TrueType

CFF - компактен файлов формат на шрифта

CFF2 - Формат на файл с компактен шрифт версия 2

EOT - TrueType Font File Format

FNT - файл с шрифтове на Windows

FON - Файл с библиотека с шрифтове

FOT - Font Resource File Format

JFPROJ – JSON шрифтов файлов формат на проекта

OTF - TrueType Font File Format

PFA – формат на Ascii шрифт на принтер

PFB – двоичен файлов формат на шрифта на принтера

PFM – Файлов формат с показатели за шрифт на принтер

SFD – Формат на база данни с сплайн шрифтове

TTF - TrueType Font File Format

WOFF – отворен файлов формат в мрежата