OFX – отворен файлов формат за финансов обмен

ABA – файлов формат CemText

IXBRL – файлов формат за бизнес и финансови отчети

XBRL – файлов формат за бизнес и финансови отчети