Файлов формат EDB – файл с база данни на Exchange Mail

EML - имейл съобщение

EMLX - файлов формат на Apple Mail

ICS - iCalendar файлов формат

MBOX – файл с пощенска кутия по имейл

MSG – имейл формат на Microsoft Outlook

OFT – Шаблонен файл за имейл на Microsoft Outlook

OLM – файлов формат на Outlook за Mac

OST – Файлов формат за съхранение на Outlook

PST – Файлов формат за съхранение на лична информация на Outlook

RPMSG файл – файл със съобщения с ограничени разрешения на Outlook

TNEF

VCF - Виртуален файл с контакти

P7S файл – цифрово подписано имейл съобщение