C4D File Format - Cinema 4D Model File

BLEND File Format - Blender 3D File

POV - Persistence of Vision File

DBM файл – файлов формат DAZ Brick Material

MP файлов формат – Maya PLE проектен файл

STP файлов формат

3DM

B3D – Blitz3D файл с модел на обект

MB - двоичен файлов формат на Maya

DRC – файлов формат на Google Draco

E57 – Формат на данни в облака на лидарни точки

USD – универсален формат за описание на сцена

USDZ - ZIP формат за универсално описание на сцена

ASE - Autodesk ASCII файл за експортиране на сцена

X - файлов формат DirectX 2.0

FBX – 3D файлов формат на FilmBox

GLTF - GL предавателен файлов формат

JT – файлов формат за теселация на Юпитер

PLY - многоъгълен 3D файлов формат

3MF

GLB

3D2 – файлов формат CAD-3D 2.0

3DS файлов формат

AMF – Файл за адитивно производство

DAE – Файлов формат за обмен на цифрови активи

IPT – файл с части на Autodesk Inventor

MA файлов формат

OBJ файлов формат

PRC файлов формат

RVM – Файл на проекта AVEVA PDMS

Файлов формат STEP

U3D - универсален 3D файлов формат

VRML файлов формат

X3D - файл с 3D изображение